Info

28.11.2016 07:42

Přihlášky se plní a s ohledem na omezení počtu startujících na 50 v každé kategorii platí: Pokud chcete mít jistotu startu, přihlaste se do volné kategorie (míň přihlášených než 50). Můžete se přihlásit do náhradníků (např. do kategorie "D-náhradníci"), ale poběžíte, jen pokud se někdo z přihlášených odhlásí (já vás tam přesunu podle data přihlášení). Na místě jen do počtu 50 v kategorii nebo pokud někdo nepřijde - mapy nad počet 50 nebudou.

 

Aby nedocházelo ke zmatkům na startu, dostanete mapu už při prezentaci (přeloženou kresbou dovnitř, v euroobalu - vytáhnout až po odstartování). Obal si můžete nechat jako mapník :)

 

Na trati je dost bahna a listí, přizpůsobte obuv (C a D se dá oběhnout i v hřebíkách, u A a B budou lepší krosovky nebo orientky bez hřebů).

 

POZOR! Všechny kategorie přebíhají Karlovarskou ulici. Bohužel je i o víkendu dost frekventovaná. Použijte pouze vyznačený přechod a nechte auta zastavit! Zdraví je důležitější než body do PZL. Jiné křížení ulic není tak nebezpečné, ale stejně dávajte pozor nebo je povinné používat vyznačené nadchody a podchody.

 

Mapa:

  • B, C, D - rozměr A3, 1:12 000, ekv. 2-5 m
  • A - nudle delší než A3, 1:12 000, ekv. 2-5 m
  • čistá mapa - stejně jako A (pokud běžíte B, C, D a chcete mít megamapu, objednejte v doplňkových službách v ORISu)