Mrazivé TempO

02.02.2016 15:08

Současně s PZL proběhne na stejném místě Pakuův závod v Trail-O "Mrazivé TempO". Odkaz na "web závodu" a přihlášky je zde: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3548.

 

Pozor: Závodníci registrovaní v sekci trail-o ČSOS, podmínkou zařazení do kategorie je nenarušení závodního prostoru před startem, tedy závodníci kategorie elita musí nejdříve absolvovat tempO a teprve potom případně závod PZL. Platí to i pro vozíčkářský rychlostní orientační závod a také pro příchod do centra závodu - za nenarušení závodního prostoru je považován příchod z obou stran MŠ, příchod od Chodovské tvrze nebo od severovýchodu od restaurace je považován za narušení závodního prostoru. Prostor je naprosto otevřený a velmi průhledný, dodržujte fair play.