Pokyny

24.02.2016 21:21

-buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům parku, závodníkům TempO, vozíčkářům a dalším

-neničte přírodu v parku

-pokud budete potřebovat,použijte Toi-Toi u startu

-buďte v klidu, je to jen předjarní trénink :)

 

Start a prezentace:

-kdykoliv mezi 9:15 a 11:30 (bude hodně lidí, nechoďte všichni hned ráno :) )

-kdo chce běžet i TempO, musí jít nejprve TempO a pak teprve PZL/příchozí

 

Kontroly:

-v parku malé lampionky s kleštěmi – trať „PZL“ razí do průkazky (do políček 1 – 10 podle čísel kontrol v mapě), trať „příchozí“ razit nemusí nebo razí do mapy

-v parku jsou dále kontroly pro TempO – stojany s velkými lampiony, někde s mapou i s kleštěmi (těch si nevšímejte!), dvě kontroly jsou společné, ale bude tam malý i velký lampion

-v „divočině“ červené fáborky s voskovkami na provázku – malujte za sebou do políček 1 – 24 (tedy PŘES vpichy!)

-ukázka ražení PZL:

 

Tratě a systém:

 

Příchozí:

-na prezentaci dostanete mapu (neukazujte závodníkům PZL), můžete kdykoliv vyrazit, čas se neměří, ražení se nekontroluje, navštivte kontroly v libovolném pořadí

 

PZL:

-na prezentaci dostanete průkazku se jménem (pokud se hlásíte až na místě, vyplňte si VČETNĚ čísla čipu)

-startujete kdykoliv po cca minutových intervalech (je vás dost, může být fronta...)

-na startu dostanete DVĚ mapy (k dispozici bude euroobal)

-RAZÍTE čipem krabičku START (čip se NENULUJE ani NECHECKUJE), kdo nemá čip, bude mu na průkazku napsán čas

-závod se skládá ze skorelaufu (libovolné pořadí kontrol) v parku a krátké trati se dvěma vloženými mini skorelaufy v „divočině“, kontroly v parku můžete sebrat v libovolném počtu PŘED i PO „divočině“, kontroly v divočině pak v daném pořadí (kromě mini skorelaufů) – viz plánek v rozpise!

-v cíli (hned vedle startu v parku) RAZÍTE krabičku CÍL (čip se NEVYČÍTÁ - vyčtu si krabičky), těm bez čipu zapíšeme čas do průkazky

-ODEVZDÁTE průkazku